Clinical Microbiology 2

[image]
Enterobius vermicularis
[image]
Hookworm
[image]
Schistosoma japonicum
[image]
Fertalized Ascaris lumbricoides
[image]
Unfertalized Ascaris lumbricoides
[image]
Trichurius trichuria
[image]
Hymenolepis nana
[image]
Diphyllobothrium latum
[image]
Shistosoma mansoni
[image]
Schistosoma haematobium
[image]
Cryptosporidium parvum
[image]
Endolimax nana
[image]
Endolimax nana cyst
[image]
Entamoeba coli cyst
[image]
Entamoeba coli troph
[image]
Entamoeba hartmanni cyst
[image]
Entamoeba hartmanni troph
[image]
Entamoeba histolytica cyst
[image]
Entamoeba histolytica troph
[image]
Blastocystis hominis
[image]
Chilomastix mesnili troph
[image]
Chilomastix mesnili
[image]
Giardia lamblia cyst
[image]
Giardia lamblia troph
[image]
Dientamoeba fragilis
[image]
Babesia spp.
[image]
Babesia spp.
[image]
Plasmodium falciparum ring form
[image]
Plasmodium falciparum gametocyte
[image]
Plasmodium malariae troph band
[image]
Plasmodium malariae troph basket form
[image]
Plasmodium malariae gametocyte
[image]
Plasmodium malariae schizont
[image]
Plasmodium ovale ring form
[image]
Plasmodium ovale troph form
[image]
Plasmodium ovale gametocyte
[image]
Plasmodium ovale schizont
[image]
Plasmodium vivax troph
[image]
Plasmodium vivax gametocyte
[image]
Plasmodium vivax schizont
[image]
Trypanosoma spp.
[image]
Iodamoeba butschlii cyst
[image]
Iodamoeba butschlii troph
Categories: Microbiology